Skip to main content

Healthy Nutrition for Mothers to Promote the Growth and Development of Your Baby

SPRING has developed a booklet for mothers about the 1,000 Day Window of Opportunity, from pregnancy up to the child’s second birthday, the period when life-long physical and cognitive stunting can be prevented with appropriate nutrition. The booklet helps mothers understand how crucial this time is for a child’s growth and development. It provides recommendations for pregnant and lactating mothers to ensure proper nutrition for themselves and their baby during the first 1,000 days to provide the foundation for a child’s physical and cognitive growth.

The booklet highlights key behaviors for all mothers in the 1,000 day period, including taking iron folic acid, attending antenatal care visits, ensuring a diverse diet, using iodized salt, and avoiding tea with meals as it inhibits iron absorption which contributes to anemia.

The leaflet has been distributed in four districts of Jalalabad oblast and in all districts of Naryn oblasts by SPRING’s network of community volunteers during visits to all households.


Проект SPRING в Кыргызской Республике разработал буклет для мам о важности «1000-Дней, окно возможностей», период от зачатия до второго года жизни ребенка. Этот период позволяет предотвратить отставание в росте, развитии и нарушении когнитивных функций посредством полноценного питания. Буклет помогает мамам понять особую значимость этого периода для роста и развития ребенка.

Также, буклет предоставляет рекомендации оптимального питания для беременных и кормящих мам и их малышей в период «1000-Дней», чтобы первый фундамент роста и развития их малышей был крепким.

Буклет дает ключевые сообщения для матерей в период «1000-Дней», включая необходимость сапплементации железо-фолиевой кислотой, обязательное посещение доктора для антенатального ухода, значение разнообразного рациона, употребление йодированной соли, и отказаться от употребления чая во время приема еды для лучшего усвоения железа и предотвращения анемии.

Буклеты были распространены в четырех пилотных регионах Жалалабадской области, во всех районах Нарынской области через активистов сообществ проекта посредством визитов в домохозяйства.


Кыргыз Республикасындагы SPRING долбоору энелер үчүн “1000-Күндүктүн” маанилүүлүгү буклет иштеп чыкты. “1000-Күндүк” мезгил – бул баланын түйүлдүк кезинен баштап эки жашка чейинки өрчүүсү. Бул учурда баланын физикалык жактан бою өспөй жана өнүкпөй калышын, ошондой эле когнитивдүү (акыл-эсин) өнүгүшүн арта калышын толук кандуу тамактануу аркылуу алдын ала алсак болот. Буклет энелерге бул мезгилдеги наристелердин өсүшүнө жана өнүгүүсүнө өзгөчө маанилүүлүгүн түшүнүүгө жардам берет.

Буклет кош бойлуу жана бала эмизген энелерге толук кандуу тамактануу жөнүндө сунуштарды берет, бул энелер жана наристелер үчүн өтө маанилүү, балдардын өсүп өнүгүү мезгилинин түптөлүүчү учуру.

Ошондой эле буклет энелер үчүн “1000-Күндүк” жөнүндө маанилүү маалымат камтыйт: темир-фолий кычкыл дарысын ичүүсүнө, медициналык кызматкерлердин антенаталдык учурда консультациясына кайрылуусуна, ар түрдүү тамактанууга, йоддолгон тузду колдонууга басым жасайт жана тамактануу учурунда чайларды ичпегенге аракет кылуу- тамактануу учурда чай ичүү темирдин организмге сиңишине тоскоол жаратат.

Баракчалар Жалалабад облусундагы төрт максаттуу райондордо жана Нарын облусунун бардык райондорунда долбоор активисттер аркылуу ар бир үйгө таратылат.