Skip to main content

Iron-Folic Acid Commitment Card - Kyrgyz Republic

IFA card

SPRING/Kyrgyz Republic has designed a commitment card for pregnant and lactating mothers. The main objective of this card is to encourage and remind these mothers to take iron-folic acid (IFA) supplements on a daily basis.

On one side, the card has a commitment statement, which the mother signs, saying she will protect both herself and her baby from anemia. On the other side, the card includes boxes that can be ticked once the mother has taken her IFA supplement for the day. The card includes enough boxes for 56 weeks – pregnancy, and early lactation periods.

Lastly, the card reminds mothers to take IFA with a meal to increase absorption, as well as to help with any negative perceptions around taste. The reminder card is distributed by community volunteers throughout SPRING program areas while they disseminate key messages on anemia as a common health problem in Kyrgyzstan, how IFA during pregnancy can prevent anemia, and where to obtain antenatal care and IFA tablets (provided free of cost by the government). This dovetails with SPRING’s training for health workers on anemia prevention (including the importance of IFA supplementation for all pregnant women).


SPRING долбоору кош бойлуу жана бала эмизген энелер үчүн арналган эскертүү карточкаларын чыгарды. Карточкалардын негизги максаты темир-фолий кычкылы менен байытылган дарыны кош бойлуулук учурунда, ар куну ичүүнү сунуштоо жана эскертүү.

Карточканын бир бети эне өзүнө ала турган милдети бекитилген – бул эне өзүн жана баласын аз кандуулуктан коргоо. Ал эми, карточканын ич бетинде энелер темир-фолий кычкыл дарыны ичип унутпаш үчүн, күндөрдү белгилегенге таблица сунушталган. Темир-фолий кычкыл дарыны ичиш үчүн 56 жума таблицада белгиленге сунушталган – кош бойлуу жана алгачкы эмчек эмизүү учурлар.

Ошондой эле, карточкада темир-фолий кычкыл дарыны тамактануу учурунда ичилиши, жакшы сиңирилишин жана терс таасирлеринин алдын алуу жөнүндө маалымат берилген.

Темир-фолий кычкыл дарысын ичүү эскертүү карточкасы SPRING активисттери аркылуу SPRING иштеген жамааттарда таратылууда. SPRING активисттери – Кыргызстанда аз кандуулук орчундуу көгөйлөрдүн бири экенин билдирип жана темир-фолий кычкыл дарысы аз кандуулуктан алдын ала турганы жөнүдө түшүндурушөт. Ошондой еле, жааматтын жашоочулары медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болуп, темир жана фолий кычкыл дарысын бекер алып ичүүсүн илгерилейт.

Маанилүүсү, SPRING долбоору алкагында SPRING камтыган аймактардагы медициналык кызматкерлер аз кандуулуктун алдын алуу боюнча атайын тренингдерди өтүштү (темир-фолий кычкыл дарысынын кош бойлуу кездеги зарылдыгы жөнүндө дагы).


Проект SPRING в Кыргызской Республике разработал карточки напоминания и обязательства приема препарата железо-фолиевой кислоты беременным и кормящим женщинам. Главной целью разработки данной карточки является поддержать матерей в ежедневном приеме сапплементации железо-фолиевой кислоты.

На первой странице карточки написано утверждение обязательства матери в том, что она защитит себя и своего ребенка от анемии. Внутри карточки нарисована таблица для отметки приема сапплементации на ежедневной основе. В карте указаны 56 недель, которые охватывают прием препаратов -период беременности и первые три месяца после родов.

Также карточка напоминает, что препараты железа и фолиевой кислоты необходимо принимать во время прима пищи, чтобы усилить усвоение железа организмом и устранить неприятные побочные эффекты. Карточки о необходимости сапплементации препаратами железо-фолиевой кислоты распространяются через активистов SPRING в регионах, где работает проект. Активисты SPRING ведут разъяснительные работы, что анемия в Кыргызстане является одной из важных проблем и каким образом можно предупредить анемию посредством сапплементации железо-фоливой кислотой. Данная саплементация предоставляется на безвозмездной основе и осведомляет жителей сообществ о возможности получения саплементации у медицинских работников во время антенатального ухода. Необходимо отметить, что под эгидой проекта SPRING были проведены тренинги для медицинских работников по профилактике анемии (где также были охвачены вопросы о необходимости сапплементации железо-фолиевой кислотой беременных женщин).