Skip to main content

Nutrition and Development of Children Under Two Years of Age | Эки жашка толо элек наристелердин тамактануусу жана жетилиши

Mother feeding her child

SPRING developed and produced a Kyrgyz-language booklet for mothers entitled “Nutrition & Development of Children Under Two Years of Age,” in coordination with the government of the Kyrgyz Republic. The booklet is 12 pages and describes, in simple terms, appropriate nutritional practices for children of different ages (i.e. infants under six months, children 6 months to 1 year; children 1 to 2 years; and children over 2). The booklet serves as a helpful resource for mothers and care givers, and includes summaries of appropriate complementary feeding, optimal handwashing practices, and infant growth charts.

SPRING in Kyrgyz Republic is distributing these booklets to mothers and pregnant women in project areas as a helpful tool, providing information on better nutritional practices. The booklet was designed to respond to suboptimal nutritional practices identified through survey and formative research conducted by SPRING, and in collaboration with the National Center for Mother and Child Healthcare and the Republican Center of Health Promotion.


SPRING долбоору Кыргыз Республикасынын окмоту менен биргеликте кыргыз тилинде энелерге арналган « Эки жашка толо элек наристелердин тамактануусу жана жетилиши» аттуу буклет баракчаларын даярдап иштеп чыкты. Буклет 12 барактан турат дагы, жана жонокой шартта ар турдуу жаштагы наристелердин тамактануу тажрыйбасын суроттойт. Мисалы: (алты айга толо элек; алты айдан бир жашка толо элек; бир жаштан эки жашка толо элек; жана эки жаштан ойдо). Буклет энелер жана тарбиячылар учун пайдалуу ресурс болуп эсептелинет, жана ошондой эле озуно ылайыкталган кошумча тамактануу, колду жуунун оптималдуу тажрыйба турундо жана эмчектеги наристенин осуу схемасын озуно камтыйт.

Кыргыз Республикасындагы SPRING долбоору долбоор чегиндеги аймактарга буклеттерди энелер жана кош бойлуу аялдарга иш жузундо жакшыртылган тамактануу маалыматтарын камтыган пайдалуу аспап катары таратууда. Буклет- SPRING долбоору, Улуттук эне жана баланы коргоо борбору жана Республикалык ден-соолук борбору менен биргеликте коркомдоп жана жагдайсыз тамактанууну тажрыйбасын сурамжылоо аркылуу аныктап жана формативдуу изилдеди.