Skip to main content

SPRING/Kyrgyz Republic Baby-Friendly Hospital Initiative Posters

Мы придерживаемся принципов доброжелательного отношения к матери

SPRING/Kyrgyz Republic, in collaboration with the Ministry of Health of the Kyrgyz Republic, has designed a set of 10 posters for hospitals and health facilities about the Baby-Friendly Hospital Initiative (BFHI). These posters describe the principles of a “friendly” approach toward mother and baby, as well as breastfeeding steps.

The set of posters stresses the importance of breastfeeding for both child and mother, and of early initiation of breastfeeding. Key messages of the posters include guidance on successful breastfeeding with illustrations of correct child positioning and breastfeeding attachment. To promote exclusive breastfeeding for the first six months of a baby’s life, the posters also describe how to express breast milk. In addition, the posters contain information and recommendations for HIV-positive breastfeeding mothers and describe the negative impact of pacifiers and bottle feeding.

These new BFHI posters, with design and printing supported by SPRING, will be distributed by the Ministry of Health to all healthcare institutions nationally.


SPRING долбоору Кыргыз республикасынын Саламаттык Министирлиги менен кызматташтыкта Эне балага мээрман мамиле боюнча 10 платтатан турган иш кагазын иштеп чыгарды.

10 плакаттан турган топтом баланы төрөлөрү менен жана эмчек эмизип багуунун эне үчүн жана бала үчүн маанилүүлугун чагылдырат. Плакаттарда жазылган маалымат ийгиликтүү эмчек эмизүүнү сүрөттөп туура жана ыңгайлуу абалдарды көрсөтөт.

Эмчек сүттүн эмизүүнү илгерилөөдөн тышкары, энелерге туура көкүрөк сүттүн саалышын сүрөттөйт. Ошондой эле, ВИЧ менен жашаган энелерге дагы эмизүү боюнча сунуштарды берет жана упчусу бар бөтөлкөдөн балдардын тамактануусунун зыяндыгы боюча жалпы маалымат берет.

10 плакаттан турган топтом Саламаттык Сактоо Министрлиги аркылуу өлкө боюнча бардык медициналык мекемелерге берилет.

Биз энелерге мээримдүүлүк менен мамиле жасоо принциптерин карманабыз (PDF, 1.87 MB)

Биз балдарга мээримдүүлүк менен мамиле жасоо принциптерин карманабыз (PDF, 378 KB)

Ымыркайды эмизүүнү эрте баштоо (PDF, 445 KB)

Баланы туура эмизүүнүн маанилүү белгилери (475 KB)

Бала үчүн эмчек эмизүүнүн мааниси (PDF, 344 KB)

Эне үчүн эмчек эмизүүнүн мааниси (PDF, 304 KB)

Эне сүтү менен гана багуу (PDF, 309 KB)

АИВ менен жашаган энелер үчүн балдарды эмизүү боюнча кеңештер (PDF, 308 KB)

Эмчек сүтүн кол менен кантип сааш керек (PDF, 444 KB)

Упчунун зыяндары (PDF, 732 KB)


Мы придерживаемся принципов доброжелательного отношения к матери

Проект SPRING в Кыргызской Республике, совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской республики разработал серию из 10 плакатов по Инициативе больниц доброжелательного отношения к ребенку, с описанием принципов доброжелательного отношения к матери и ребенку и шагов грудного вскармливания.

В серии плакатов также отражена важность грудного вскармливания для ребенка и для матери и раннего начала грудного вскармливания. Сообщения, содержащиеся в серии плакатов, подчеркивают ключевые признаки успешного кормления ребенка грудью, иллюстрируя правильное положение и прикладывание ребенка к груди при кормлении.

Наряду с продвижением исключительно грудного вскармливания, в серии плакатов содержится информация о том, как правильно сцеживать грудное молоко.

Кроме того плакаты покрывают рекомендации для кормления матерям, живущим с ВИЧ и информацию о вреде сосок-пустышек и кормления из бутылки.

Плакаты будут распределены Министерством здравоохранения Кыргызской республики по учереждениям здравоохранения по всей стране.